فاطر تریدینگ

واردات، صادرات و پخش

رحیم احمدی

سمت : رئیس هیئت مدیره

ایمیل : chairman@fatertrading.ir