فاطر تریدینگ

واردات، صادرات و پخش

مرتضی اکبرزاده

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

ایمیل : info@fatertrading.ir