فاطر تریدینگ

واردات، صادرات و پخش

مهدی نجفلویی

سمت : مدیر عامل

ایمیل : ceo@fatertrading.ir